logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Dịch Vụ Của EVSIP

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

“Dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại EVSIP cung cấp giải pháp tìm kiếm
những ứng cử viên thích hợp nhất từ lao động phổ thông tới các ”

TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lí nguồn nhân lực, Luật và Thuế
của EVSIP cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích
hợp các giải pháp về nguồn nhân lực

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ quản lí tiền lương tại EVSIP được hổ trợ bởi công cụ phần
mêm thông minh và hiện đại cùng với đội ngũ chuyên viên giàu kinh
nghiệm

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ THUÊ NGOÀI QUY TRÌNH KINH DOANH

Thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO) là khái niệm để chỉ việc sử
dụng các dịch vụ liên quan của các nhà cung cấp chuyên nghiệp bên

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức , sắp xếp lại doanh
nghiệp một cách tối ưu nhất, nhằm cải thiện thể trạng hiện tại
giúp doanh nghiệp vận hành một cách hiệu quả hơn.

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo của EVSIP được thiết kế chuyên biệt theo từng
nhu cầu, mục đích và đặc điểm của mỗi doanh nghiệp

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

Dịch vụ hợp thức hóa lao động của EVSIP là hình thức kinh doanh ủy
thác việc kí hopwjd đồng lao động và hoạt động quản lý nhân sự cho

DỊCH VỤ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò rất
quan trọng. Nó được coi là một bộ phận không thể thiếu khi thành
lập một doanh nghiệp.

Họ Nói Về Chúng Tôi ?Chúng tôi thu thập tất cả ý kiến đánh giá của khách hàng để đem đến trải nghiệm tốt nhất

Tin Tức Mới Nhất