logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Popular Categories

Recent Jobs

Job Spotlight

Clinical psychologist

Rose Clinic Manchester Road, Sheffield, United Kingdom ₫15- ₫25 / hour ₫40000 - ₫50000

The successful individual will be working within a small treatment service with patients that have either Learning Disabilities and/or mental ...

Apply For This Job

Senior Health and Nutrition Advisor Toàn thời gian

Telimed Paris, France ₫25- ₫35 / hour ₫30000 - ₫35000

Offer strategic and technical health and nutrition advice to headquarters and field staff, as well as training and coaching Telimed ...

Apply For This Job

Social Media and Public Relation Executive Bán Thời Gian

Socielity Berlin Nordbahnhof, Invalidenstraße, Berlin, Germany ₫25- ₫35 / hour ₫15000

The Social Media & PR Executive will be responsible for increasing hotel marketing communication across a variety of social media ...

Apply For This Job
  • Tôi đã tìm  được việc làm sau 3 tháng thất nghiệp nhờ Evsip. Đức Phú, Kỹ sư

  • Công việc kế toán của mình rất khó tìm được việc làm lương cao. Nhưng Evsip đã giúp mình thực hiện mơ ước. Nguyễn Hằng, Kế toán

  • trước kia mình làm thời vụ thu nhập rất bấp bênh. Nhưng giờ mình đã là công nhân chính thức thu nhập ổn định. Ngọc Phương, công nhân

Start Building Your Own Job Board Now Get Started

Recent Posts