logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

“Dịch vụ tuyển dụng nhân sự tại EVSIP cung cấp giải pháp tìm kiếm những ứng cử viên thích hợp nhất từ lao động phổ thông tới các vị trí quản lí cấp cao, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các khách hàng”

với đội ngũ chuyên viên tuyển dụng chuyên nghiệp theo từng đơn hàng và từng đối tượng khách hàng. cùng nguồn dử liệu ứng viên lớn và đa dạng, EVSIP đáp ứng đủ mọi điểu kiện theo yêu cầu của quý khách trong nhiều lĩnh vực như: Sản xuất, Viển thông, Dịch vụ, Công nghệ thông tin, Kinh doanh, Làm đẹp…

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG TẠI EVSIP MANG ĐẾN

QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI EVSIP

ĐỐI TÁC