Nguyễn Hằng

Công việc kế toán của mình rất khó tìm được việc làm lương cao. Nhưng Evsip đã giúp mình thực hiện mơ ước.