Ngọc Phương

trước kia mình làm thời vụ thu nhập rất bấp bênh. Nhưng giờ mình đã là công nhân chính thức thu nhập ổn định.