logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức , sắp xếp lại doanh nghiệp một cách tối ưu nhất, nhằm cải thiện thể trạng hiện tại giúp doanh nghiệp vận hành một cách hiệu quả hơn.

KHI NÀO DOANH NGHIỆP CẦN PHẢI TÁI CẤU TRÚC?

  • -Không xác định được chiến lược và kế hoạch kinh doanh.
  • -Cơ cấu tổ chức phức tạp, cồng kềnh, thiếu sự phối hợp làm việc giữa các phòng ban.
  • -Năng lực độ ngũ quản lí và nhân viên không đáp ứng được nhu cầu công việc.
  • -Chi phí hoạt động tăng cao do cơ cấu tài chính chưa phù hợp, chưa chuẩn mực và thiếu các hệ thống, công cụ kiểm soát cần thiết…