logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Quản Lý Tiền Lương

Dịch vụ quản lí tiền lương tại EVSIP được hổ trợ bởi công cụ phần mêm thông minh và hiện đại cùng với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, Chúng tôi sẻ thay các doanh nghiệp đảm nhận công việc quản trị tiền lương, Tính và quản lí tiền lương, tiền thưởng, tiền lương thực nhận, các khoản khấu trừ, phiếu lương, thực hiện các nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và thu thuế thu nhập cá nhân.

ĐỐI TÁC