logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Kế Toán Trọn Gói

 

Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò rất quan trọng. Nó được coi là một bộ phận không thể thiếu khi thành lập một doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán thuế trọn gói là một dịch vụ hổ trợ doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, thuế, doanh nghiệp. Bên cạnh đó EVSIP còn có dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty với chi phí ưu đãi

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KẾ TOÁN TRỌN GÓI

  • Làm hồ sơ pháp nhân với cơ quan thuế
  • Làm thủ tực thông báo phát hành hóa đơn
  • Tiếp nhận hóa đơn chứng từ sổ sách về công ty làm
  • Kê khai và nộp báo cáo thuế như: thuế môn bào, GTGT,TNCN
  • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Kê khai và nộp báo cáo tạm tính thuế TNDN quý
  • Lập và hoàn thiện hồ sơ sổ sách
  • Lập BCTC năm
  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN năm
  • Tổ chức lưu trữ hồ sơ kế toán

KẾ TOÁN EVSIP CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ SAU