logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">
Need more search options? Advanced Search

Popular Categories

Recent Candidates

  • Tôi đã tìm  được việc làm sau 3 tháng thất nghiệp nhờ Evsip. Đức Phú, Kỹ sư

  • Công việc kế toán của mình rất khó tìm được việc làm lương cao. Nhưng Evsip đã giúp mình thực hiện mơ ước. Nguyễn Hằng, Kế toán

  • trước kia mình làm thời vụ thu nhập rất bấp bênh. Nhưng giờ mình đã là công nhân chính thức thu nhập ổn định. Ngọc Phương, công nhân

Start Building Your Own Job Board Now Get Started

Recent Posts