logged_in_greeting="nhắn tin để nhận việc" logged_out_greeting="nhắn tin để nhận việc">

Đào Tạo

Chương trình đào tạo của EVSIP được thiết kế chuyên biệt theo từng nhu cầu, mục đích và đặc điểm của mỗi doanh nghiệp, các kiến thức luôn được cập nhật mới, có tính thực tiển cao, có thể cải thiện và nâng cao hiệu quả làm việc hiện tại của nhân viên mà còn đáp ứng nhu cầu nhân sự trong tương lai của doanh nghiệp. Trang bị các kỹ năng cần thiết để nhân viên nắm bắt các kỹ thuật, quy trình mới, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay.

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI EVSIP BAO GỒM:

ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỀM

 • kỹ năng hoạch định tổ chức công việc
 • kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
 • kỹ năng giải quyết vấn đề
 • kỹ năng tư duy tích cực
 • kỹ năng quản lý thời gian,…

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ

 • kỹ năng phân công công việc
 • kỹ năng tổ chức cuộc họp
 • kỹ năng đạo tạo, huấn luyện và quản lý nhân sự
 • kỹ năng quản lý xung đột quan hệ lao động
 • kỹ năng tạo động lực cho nhân viên
 • kỹ năng quản lí và xây dựng đội nhóm,..

ĐÀO TẠO NHÂN SỰ

 • kỹ năng xây dựng chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân sự
 • phương pháp tính lương và chế độ xây dựng chế độ lương thưởng, phúc lợi
 • kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp và hiệu quả
 • kỹ năng thu hút và giử chân nhân tài
 • kỹ năng xây dựng bãng mô tả công việc chuyên nghiệp

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

 • phương pháp xây dựng, phát triển mạng lưới bán hàng chuyên nghiệp
 • kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp qua điện thoại và trực tiếp
 • kỹ năng xử lý khiêu nại của khách hàng